Services

Befektetői Program a máltai állampolgárságért

Máltai állampolgárságot az Egyéni Befektetői Program révén

A szigetállam a közelmúltban olyan Befektetői Programot alakított ki, amelynek révén jó hírnévnek örvendő magánszemélyek – szigorú átvilágítás és vizsgálatok megfelelő eredménnyel történő végrehajtását követően – egy meghatározott összeg befektetése révén máltai állampolgársághoz juthatnak.

Az Integritas Corporate Services Ltd. a megfelelő engedélyek birtokában akkreditált munkatársai révén az Egyéni Befektetői Program keretein belül közvetlenül nyújtja be ügyfelei igénylését az Identity Malta nevű ügynökséghez, ezáltal segíti Önt a máltai állampolgárság megszerzésében.

A Befektetői Program keretein belül teljesítendő hozzájárulások és egyéb követelmények

Málta olyan, jó köztiszteletnek örvendő magánszemélyeket keres, akik jó hatást gyakorolhatnak az államra és segítik Málta hírnevének további javítását. Az Egyéni Befektetői Program keretein belül 650 ezer eurót kell az Állam rendelkezésére bocsátani, amely összeget a közösség gazdasági és szociális jólétének javítása érdekében fektetnek be. A jelentkezőnek egy meghatározott összegű ingatlan befektetést is meg kell valósítania, amelynek során vásárlás esetén az ingatlan értékének legalább 350 ezer eurónak kell lennie, bérlet esetén pedig az éves bérleti díj összegének pedig el kell érnie az 16 ezer eurót. Az ingatlan tulajdonjogát legalább 5 éven keresztül meg kell tartani és nem adható sem bérletbe, sem albérletbe.

A Befektetői Program keretein belül az érintett magánszemélynek különféle, elfogadott részvényekbe, kötvényekbe, záloglevelekbe vagy különleges célú gazdasági eszközbe kell legalább 150 ezer eurót befektetni, majd azt legalább 5 éven keresztül a tulajdonában tartania. A máltai állampolgárságra vágyó magánszemélynek ily módon a Program keretein belül 1,15 millió eurót kell befektetnie.

A kérelmezőnek fentieken túlmenően igazolnia kell, hogy máltai állampolgárként történő honosítását megelőzően legalább tizenkét hónapon keresztül máltai állandó lakóhellyel rendelkezett. Ha az érintett a házastársa és/vagy gyermekére/gyermeke részére is meg kívánja szerezni az állampolgárságot, házastársa és/vagy 18 évesnél fiatalabb gyermekei után fejenként további 25 ezer eurót kell befektetnie. Az 55. életévét betöltött szülők és a 18 és 25 éves gyermekei után fejenként 50 ezer eurót kell befektetni.

Máltai és kettős állampolgárság

A máltai állampolgárságot felvevő személy megtarthatja a korábbi állampolgárságát, ily módon kettős állampolgársággal rendelkezhet; ebben az esetben azonban ajánlatos a kérdés eldöntését megelőzően az eredeti saját ország illetékes hatóságainál tájékozódni az ügyben.

További segítségnyújtáshoz lépjen velünk kapcsolatba.

Get in touch
with us today

We welcome you to get in touch with us if you require consultation

Kapcsolat