Services

Trust-ok

Máltai regisztrált Trust-ok

A máltai trust-ok alapítását a Trust és Megbízott Vagyonkezelők Jogszabálya szabályozza, a Máltai Törvénykönyv 331. bekezdése alapján (a továbbiakban ‘Jogszabály’). A Jogszabály szabályozza a trust-ok létrehozását, valamint a megbízott vagyonkezelők meghatalmazását és felügyeletét.

Erre vonatkozóan, a Máltai Pénzügyi Szolgáltatók Felügyelete (MFSA) a kompetens hatóság a Jogszabállyal kapcsolatban. A Jogszabály tartalmazza az erről rendelkező Hágai Egyezmény Trust-okra alkalmazandó előírásait, amelyeket Málta ratifikált. A professzionális Integritas csapat segíthet Önnek a Máltán történő Trust alapításban.

A Máltai Szabályozó Rendszer

Az MFSA felelős a máltai megbízott vagyonkezelők meghatalmazásáért, irányításáért és felügyeletéért. Az MFSA ezen túl engedélyezi, szabályozza és felügyeli a banki és pénzügyi szervezeteket és üzleti befektetési szolgáltatásokat.

Az MFSA a legmagasabb színtű feddhetetlenséget és becsületességet követeli meg. Minden engedélyt a sztenderd feltételeknek megfelelően adnak ki, amit módosítani lehet a sztenderdek keretein belül.

Az MFSA egy autonóm nyilvános hatóság, amelyet a Máltai Pénzügyi Szolgáltatók Felügyeletének Jogszabálya (MSFA Jogszabály) hozott létre és irányít. Az MSFA célja, hogy zökkenőmentes lássa el szabályozási feladatait a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozóan, továbbá hogy kezelje a Cégnyilvántartást.

 A Trust-ok definíciója

A trust egy megállapodás, amely egy személyt kötelez (trustee-k) hogy olyan tulajdont kezeljen, amely fölött ellenőrzése van (‘trust tulajdon’) bizonyos személyek  haszna céljából (‘kedvezményezettek’), vagy jótékony célokra, a trust specifikus előírásai szerint.

 Máltai Trust-ok Létrehozása

A trust számos módon jöhet létre. A trust életbe léphet egy írásos okirat által, ideértve egy szándéknyilatkozatot is.

A trust egyoldalú deklarálása is lehetséges.

A trust egyoldalú deklarálása egy írásos nyilatkozat, amelyet a megbízott vagyonkezelő (trustee) állít ki arról, hogy ő a megbízott vagyonkezelője a trust-nak és tartalmaz minden feltételt a trust-ról, úgy mint neveket és információkat, lehetővé téve a kedvezményezettek azonosíthatóságát. 

A trust szóbeli nyilatkozat által is létre jöhet, kivéve a ‘unit trust’-ot, amelyet írásos okiratba foglaltan lehet cask létrehozni. Egy “inter vivos trust” esetén is közjegyzői okiratban kell szerepelnie a trust-nak. A trust törvénykezés és bírósági döntés által is létre jöhet.

Ahol az egyik ember a másikat szóbeli alapon felkéri, vagy nyilvánosan, illetve hallgatólagosan megbízza, hogy javakat tartson, szerezzen vagy vegyen át a nevében az feltételezhetően inkább megbízásnak vagy letétnek minősül, nem pedig trust-nak,  kivéve ha egyértelmű a szándék a szóbeli trust alakítására vonatkozóan.

A trust a megszületésétől számított 100 évig életben van, hacsak előbb meg nem szűntetik. Ez a korlát nem érvényes a jótékonysági célból létrehozott trust-ra és a ‘unit trust-ra’. Vegye fel velünk a kapcsolatot az Integritas-nál hogy már ma részletesebb információval szolgálhassunk!

Get in touch
with us today

We welcome you to get in touch with us if you require consultation

Kapcsolat